Adresa
V tuto chvíli máme zavřeno.
Znovu otevřeme v Pondělí (30. 1. 2023).

Covid 19

Očkování proti covid-19

Zájemci o očkování

Aktuálně zjišťujeme zájemce o  4. dávku očkování/2.osilovací/  příp. 1.posilovací /3 dávka / .Hlaste se sestřičce na seznam. Vakcínace  možná nejdříve  4 měsíce po předchozí vakcinaci, od 12.9. u nových vakcín 3m po předchozím očkování.

 Nové vakcíny Pfizer  Comirnaty original/omikron BA1 –  posílená o  pův.omikron  varinatu-v distribuci od 12.9.2022. Jsou určeny pro 3. a 4. dávku a dorazily do ordinace 15.9.2022. Aktuálně je v ordinaci dostupná vakcína B4/5.

 Možno očkovat 3m po předchozí vakcinaci na covid19. Očkování pův. vakcínou  dle imunologa také dostatečně zvyšuje hladinu protilátek u seniorů, kde rychle klesají. Účinek pro klienty očkované v srpnu a září původními vakcínami do 12.9.2022  bude podobný na prevenci  těžkého  průběhu onemocnění covid 19 ,ochrana před úmrtím.


Masivní vlna se dá na podzim opět očekávat. .Nechejte se očkovat co nejdříve, imunita po očkování 3. dávkou nebo po prodělaném onemocnění vyvanula, pokud jste neprodělali omikron v posledních  3-4 měsících!!

Aktuální termíny očkování    :     obsazeny     16.11.2022 , 18.11.2022  , 2.12.2022  

 Další termíny otevřeme  v případě většího  zájmu klientů   prosinec 2022 /leden 2023.

Sledujte informace zde. Zájemci se hlásí sestřičce emailem nebo telefonicky. Pokud nemáme volné místo,  očkování si objednejte v očkovacím centru Kopřivnice, Frýdek Místek, Bílovec atd.Nový Jičín nemá od jara 2022 očkovací centrum.

Mezi očkováním na SARS Cov 19 a jiným očkováním/ chřipka, klíšťová encefalitida, tetanus/ musí být rozestup minimálně 15 dnů.

Čtvrtá dávka

Aplikace  4. dávky  byla pův. vakcínou možná  po 4m   po vakcíně  Pfizer a  Moderna. Nové vakcíny na mutace omikronu jsou v ČR od 8.9.2022 V Praze  a  od 12.9. v distribuci pro PL i očko centra. Od 12.9.2022 je  spuštěna i registrace v centrech. po 3m od posl. čkování.

Vakcinace 4. dávkou je primárně doporučena seniorům  nad 60 let a  lidem s poruchou imunity, po transplantaci , mohu se  však očkovat všichni zájemci nad 18 let. 3.+4. dávku doporučuji klientům, kteří nemoc COVID 19 neprodělali, dále lidem se základním očkováním a prodělaným onemocněním Covid 19 v riziku těžšího průběhu- seniorům, diabetikům, kardiakům, nefrologickým pacientům, obézním pacientům, lidem po transplantacI.

Mladým zdravým lidem po očkování 2-3  dávkami vakcín , příp . po prodělání covid 19 ,můžeme zatím doporučit ještě počkat.

https://www.nzip.cz/clanek/1161-posilujici-davka-ockovani-proti-covid-19

Interval očkování po onemocnění covid 19 se doporučuje nejdříve po 3-6m. Protilátková imunita vyvane jak po očkování tak po prodělaném onemocnění. Tedy můžeme onemocnět. Dle informací  imunologů však dle studií stále chrání proti těžkému průběhu covid 19.

Doporučuji zájemcům o očkování  v centrech  registrace na https://www.ceskoockuje.cz/registrace/ nebo v Centrálním registračním systému https://registrace.mzcr.cz/. Případně volat  linku 1221 v čase 8-19 hodin – pomohou s registrací , zodpoví dotaz . Očkování v očkovacích centrech FM, Ostrava, Ol, Bílovce, Odry 

Třetí dávka

Aplikace  3. dávky byla  možná   po lhůtě 4m od 2. dávky po vakcíně AZ, Pfizer, Moderna . Od  3.12.2021 je přeočkování  bez rozdílu věku doporučeno za   2 měsíce po podání 1 dávkové Janssen vakcíny.

Po jakékoliv vakcíně  je možno přeočkovat   3. dávku  vakcínou Comirnaty / Pfizer nebo Modernou / Spikevax, od 6.9.2022 i Novavaxem  po mRNA vakcíny nebo vakcíny založené na adenovirovém vektoru.

Vakcíny Comirnaty/ Pfizer  i Moderna/Spikevax se mohou u 3.D  navzájem kombinovat.

Původní vakcíny  mRNA comirnatya spikevax  jsou stále určeny pro základní očkování 1. a 2. dávkou., příp. 3a 4 dávkou.

Vakcína Novavax/Nuvaxovid 0.5ml  je určena  pro 1. a  po 21 dnech i 2. dávky. 6.9.2022 byla schválena booster /posilující dávka od 18 let po 6m od základního očkováníDle nových informací,vakcínu Nuvaxovid lze rovněž podat jako posilovací dávku osobám ve věku 18 let a starším po primární sérii složené z mRNA vakcíny nebo vakcíny založené na adenovirovém vektoru tedy po Astra zeneca Johnson a SputnikV (heterologní posilovací dávka). Interval aplikace dávky u heterologní posilovací dávky je stejný jako interval schválený pro posilovací dávku vakcíny použitou pro primární očkování.

Zatím nemáme zájemce o tuto vakcínu. Tedy  ji zatím neobjednáváme . Dotaz  vzneste v případě zájmu na centra.

Účinnost vakcíny

Účinnost na podzim celosvětově používaných chřipkových vakcín se  pohybuje mezi 45 a 73 %.  Vakcíny proti COVID 19 chrání před těžkým průběhem nemoci, úmrtím. 

Proto je nejlepší vakcína ta, kterou máte k dispozici. Věkem imunita klesá, tedy i odpověď na očkování

Mezi 1 a 2 dávkou, i po 2. a 3.dávce však můžete onemocnět.  Dodržování základné hygienických opatření platí pro všechny občany- roušky, rozestupy, časté mytí rukou+ desinfekce .V ordinaci však vidíme rozdílné průběhy očkovaných a neočkovaných. Očkování prokazatelně chrání před těžkým průběhem nemoci a hospitalizací. Velmi doporučuji očkování u seniorů a klientům s nadváhou, hypertenzí, ICHS, astmatem, onkologickým pacientům a pacientům na imunosupresi.

Nežádoucí účinky vakcín hlásí klienti na SUKL. http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek

Dle NV z 22.5.2021 je ochranná hladina IgG u nemoci Covid19 180 dnů od + PCR testu . Stejná délka je akceptována i v EU. Platnost COVID pasů  požadované země ověřte aktuálně na stránkách MZ.

 

Načasování vakcinace, kontraindikace očkování trvalé a dočasné/ zaznačeny do ISIN/

 • Kontraindikací trvalou jsou
 • Kontraindikací je alergická reakce na vakcínu proti nemoci COVID-19 v průběhu 4 hodin po očkování – jako kopřivka, otoky, sípání- nesmí se aplikovat další identická vakcína, která reakci způsobila
 • Kontraindikací je  epizoda syndromu kapilárního úniku a  Syndrom trombozy s trombocytopenií po podání vektorové vakcíny / Vaxzevria a Janssen/ .Podání Jiného typu vakcíny je možné.
 • Kontraindikací je známá těžká alergická reakce na některou ze složek vakcíny na COVID 19. Seznam složek je v SPC vakcíny
 • Kontraindikací je peri/myo/karditida po očkování vakcínou na COVID 19
 • Kontraindikací dočasnou jsou:
 • Akutní febrilní nebo infekční onemocnění. Očkovat lze po odeznění ak. fáze onemocnění. ATB terapie neinterferuje s neživými vakcínami. Nicméně dle mého názoru je lépe počkat na uzdravení, 7-14 dnů po infektu.
 • Exacerbace autoimunitního onemocnění po podání dávky vakcíny  s nutností dlouhodobé terapie ve snaze obnovit remisi.
 • Vystavená karanténa, po celou její délku trvání.
 • Vystavená izolace, po celou dobu jejího trvání včetně asymptomatických osob. Dle dřívějších doporučení-Po ukončení izolace ve vysokém riziku nákazy symptomatického pacienta lze očkovat po ukončení izolace nejdříve za 14 dnů a v případě bezpříznakového průběhu COVID 19 lze aplikovat očkování nejdříve za 7 dnů po onemocnění COVID 19. Vakcínami se očkuje  dle doporučení nejdříve za 90 až za 180 dnů od prodělaného onemocnění COVID 19. Není však kontraindikováno očkovat dříve dle SPC u lehkého průběhu. Ve studiích je prokázána bezpečnost podané vakcíny po prodělaném onemocnění.
 • Transplantace krvetvorných buněk a buněčná terapie. Aplikace nejdříve po 90 dnech od terapie a transplantace.
 • Těhotné ve 2. a 3. trimestru se nově  dle doporučení odb. společností očkují, jelikož mají větší riziko komplikací při  onemocnění covid 19. V ČR dle rozhodnutí gynekologů a vakcinologů očkování  možné od 12 týdne gravidity.
 • V úvodu vakcinace byla KI různých očkování i roztroušená skleróza, nicméně již i tito pacienti pod dohledem lékařů center dle zkušeností ze světa jsou očkováni bez zvýšeného výskytu NU. Při relapsu je vhodná aplikace až po 14 dnech od vysazení kortikoidů.
 • Lze očkovat pacienty i na biologické léčbě, imunokomprimované – u některých se musí předem i po očkování vysadit  konkrétní léky, vždy oslovujeme specialistu.  Kontraindikací je však hluboká imunosuprese např. těžká neutropenie po chemoterapii, depleční léčba rituximabem. Doporučená vakcinace je  4-5m po přerušení  léčby, jeli možné.
 • Po aplikaci monokl. protilátek nebo rekonvalescentní plazmy/ indikace u rizikových osob a kontaktů jasně definovaným ZP / je českou vakcinolog. společností doporučeno   očkování odložit o 3m, tedy 90 dnů-důvodem je zabránění možné interference léčby protilátkami s imunitní odpovědí vyvolané vakcínou.
 • Aplikace jiné očkovací látky lze s odstupem min. 14 dnů od aplikace vakcíny proti nemoci COVID-19. Stejně jako u ostatních neživých vakcín.
 
 

Hygienická opatření,izolace,karantény,testy

Nárok na vyšetření průkazu SARS COV19 viru  pomocí RT- PCR testů mají jen osoby účastné na veřejném zdr. pojištění s příznaky covid 19 a žádankou od indikujícího lékaře. Na základě mimořádného opatření MZ je nárok na screeningový PCR

 •  1x měsíčně do 4.5.2022

Při nesplnění podmínek je cena  PCR testu v  laboratoři   840 Kč .Od 5.5.2022  na ZP nelze PCR test screeningově na ZP.

Od 19.2.2022 nejsou nařízeny karantény po kontaku s nakaženým. Sledujte svůj zdravotní stav a při vyskytnutí potíží respir. charakteru, teploty, bolesti těla a hlavy kontaktujte PL. Od 19.2.2022 zrušeno i testování ve školách i firmách .

Izolace/ příznaky a +PCR test/ od 19.2.2022 může být ukončena nejdříve po 7 dnech a současně min. poslední 2 dny musí být pacient bez příznaků. Tedy v případě trvajících potíží se izolace prodlužuje. Den  odběru je den 0. 

Karanténa ani izolace se neukončuje kontrolním  testem. 

U posit. člena rodiny, dodržujte striktně hyg. opatření, oddělené ložnice- pokud lze, větrání , omezte kontakty, sledujete svůj zdravotní stav. Jakmile se objeví příznaky  volejte PL.

 

V PŘÍPADĚ POSITIVITY PCR testu voláte PL. Vystaví EPN IZOLACI. Povede léčbu a sledování zdrav. stavu. .

Izolace  je povinná, za porušení hrozí pokuta 3mil Kč.   

Informace z praxe

Máme spoustu mladých a zdravých klientů s komplikacemi po prodělaném onemocnění SARS COV-19 a to  neprodělali covidový zápal plic a nevyžadoval jejich stav hospitalizaci. Postcovidový syndrom tzv.long covid (únava, bolest hlavy, nespavost,deprese, ztráta čichu a chuti, kardiologické komplikace, dušnost, malátnost, chudokrevnost, zažívací potíže, muskuloskeletální potíže, tedy zasáhne jakýkoliv orgán v těle ) a  může trvat 3-6 měsíců. 

 

Vakcinace  by měla být dobře promyšlená a načasovaná . Dodržujeme KI k očkování, individualizujeme  očkování.

Reakce po očkování jsou dle naší praxe  běžné jako u jiných vakcín a zcela individuální. Záleží na věku, fyzické kondici, zdravotním stavu a imunitě. V ojedinělých případech jsou popisovány i těžší nežádoucí účinky u všech vakcín. Těžší NU jsou SUKLU hlášeny, informace na stránkách SUKLU. NU byly i u jiných vakcín, množství je však nyní vyšší. Studie a šetření běží.

Zvažte názor a   záměr neočkovat  rizikové seniory  a  nedodržovat základní epidemiologická opatření  s následkem neodvratitelného přeplnění nemocnic při neřízeném šíření epidemie . Následkem bude  i mnoho zbytečných úmrtí pro omezení dostupnosti běžné zdravotní péče pro nás  a naše  blízké/ akutní infarkt , CMP,  akutní  operace  aj./.

Certifikát

Certifikát o očkování  můžete  stáhnout na portále UZIS  https://ocko.uzis.cz/ , kde si stahujete zdarma i potvrzení o PCR potvrzeném prodělání nemoci COVID 19  v délce 180 dnů, jsou dostupné po 10 dni od posit PCR testu.

Protilátky proti covid-19

Protilátky možno vyšetřit za 420 – 500 Kč laboratoř Spadia , Synlab nebo Agel v případě zájmu .

 • Přítomné protilátky  nejsou kontraindikací  k očkování dle akt. vyjádření odborné společnosti. Neznáme protektivní hladinu neutralizačních protilátek, ani délku protektivity. Zjištěním protilátek v krvi  se potvrdí kontakt s nemocí nebo předchozí vakcinace .Nicméně mladým zdravým lidem, pokud mají základní schéma vakcín a prodělali před nebo po očkování Covid 19 , by mělo k vytvoření hybridní imunity dle  názorů předních imunologů  toto schéma stačit. Seniorům  a rizikové skupině  včetně  imunitně naivních/ lidí bez prodělání COVID 19/ se doporučuje 3.posilovací dávka.   
 • Jediný odborný důvod pro vyšetření protilátek na ZP je t.č darování rekonv. plasmy a dg. rozvaha u člověka s nálezem odpov. na COVID 19 bez předchozího positivní testu na covid-19. Odběr indikovaný na   ZP jen u určených specifických situací a jen  u vyjmenovaných specialistů/ hematolog, infektolog, imunolog/. 

 

Délka protektivní imunity

Délka protektivní imunity není známa, není také navozena u všech osob po prodělané infekci. 

Zaznamenáváme mnoho reinfekcí virem COVID 19 i u zdravých a mladých klientů. Ani přirozená imunita nechrání proti mutacím.