Adresa
V tuto chvíli máme otevřeno.

Covid 19

Očkování proti covid-19

Zájemci o očkování

Aktuální termíny očkování    : již neočkujeme.

 Další termíny otevřeme  v případě většího  zájmu klientů   v březnu. Zatím pro minimální zájem neobjednáváme vakcíny.

Sledujte informace zde. Zájemci se hlásí sestřičce emailem nebo telefonicky. Pokud nemáme volné místo nebo zrovna  neočkujeme,  očkování si objednejte v očkovacím centru  Frýdek Místek, OV . Nový Jičín nemá od jara 2022 očkovací centrum.

Mezi očkováním na SARS Cov 19 a jiným očkováním/ chřipka, klíšťová encefalitida, tetanus/ musí být rozestup minimálně 15 dnů.

Čtvrtá dávka

Aplikace  4. dávky  byla pův. vakcínou možná  po 4m   po vakcíně  Pfizer a  Moderna. Nové vakcíny na mutace omikronu jsou v ČR od 8.9.2022 V Praze  a  od 12.9. v distribuci pro PL i očko centra. Od 12.9.2022 je  spuštěna i registrace v centrech. po 3m od posl. čkování.

Vakcinace 4. dávkou je primárně doporučena seniorům  nad 60 let a  lidem s poruchou imunity, po transplantaci , mohu se  však očkovat všichni zájemci nad 18 let. 3.+4. dávku doporučuji klientům, kteří nemoc COVID 19 neprodělali, dále lidem se základním očkováním a prodělaným onemocněním Covid 19 v riziku těžšího průběhu- seniorům, diabetikům, kardiakům, nefrologickým pacientům, obézním pacientům, lidem po transplantacI.

 

 4. dávka  očkování/2.posilovací/  příp. 1.posilovací /3. dávka / možná  nejdříve  4 měsíce po předchozí vakcinaci, od 12.9. u nových vakcín 3m po předchozím očkování.

 Nové vakcíny Pfizer  Comirnaty original/omikron BA1 –  posílená o  pův.omikron  varinatu-v distribuci od 12.9.2022. Jsou určeny pro 3. a 4. dávku a dorazily do ordinace 15.9.2022. Vyočkoványa vakcína  Omikron B4/5.

 

 

Mladým zdravým lidem po očkování 2-3  dávkami vakcín , příp . po prodělání covid 19 ,můžeme zatím doporučit ještě počkat.

https://www.nzip.cz/clanek/1161-posilujici-davka-ockovani-proti-covid-19

Interval očkování po onemocnění covid 19 se doporučuje nejdříve po 3-6m. Protilátková imunita vyvane jak po očkování tak po prodělaném onemocnění. Tedy můžeme onemocnět. Dle informací  imunologů však dle studií stále chrání proti těžkému průběhu covid 19.

Doporučuji zájemcům o očkování  v centrech  registrace na https://www.ceskoockuje.cz/registrace/ nebo v Centrálním registračním systému https://registrace.mzcr.cz/. Případně volat  linku 1221 v čase 8-19 hodin – pomohou s registrací , zodpoví dotaz . Očkování v očkovacích centrech FM, Ostrava, Ol, Bílovce, Odry   .

Třetí dávka

Aplikace  3. dávky byla  možná   po lhůtě 4m od 2. dávky po vakcíně AZ, Pfizer, Moderna . Od  3.12.2021 je přeočkování  bez rozdílu věku doporučeno za   2 měsíce po podání 1 dávkové Janssen vakcíny.

Po jakékoliv vakcíně  je možno přeočkovat   3. dávku  vakcínou Comirnaty / Pfizer nebo Modernou / Spikevax, od 6.9.2022 i Novavaxem  po mRNA vakcíny nebo vakcíny založené na adenovirovém vektoru.

Vakcíny Comirnaty/ Pfizer  i Moderna/Spikevax se mohou u 3.D  navzájem kombinovat.

Původní vakcíny  mRNA comirnatya spikevax  jsou stále určeny pro základní očkování 1. a 2. dávkou., příp. 3a 4 dávkou.

Vakcína Novavax/Nuvaxovid 0.5ml  je určena  pro 1. a  po 21 dnech i 2. dávky. 6.9.2022 byla schválena booster /posilující dávka od 18 let po 6m od základního očkováníDle nových informací,vakcínu Nuvaxovid lze rovněž podat jako posilovací dávku osobám ve věku 18 let a starším po primární sérii složené z mRNA vakcíny nebo vakcíny založené na adenovirovém vektoru tedy po Astra zeneca Johnson a SputnikV (heterologní posilovací dávka). Interval aplikace dávky u heterologní posilovací dávky je stejný jako interval schválený pro posilovací dávku vakcíny použitou pro primární očkování.

Zatím nemáme zájemce o tuto vakcínu. Tedy  ji zatím neobjednáváme . Dotaz  vzneste v případě zájmu na centra.

Účinnost vakcíny

Účinnost na podzim celosvětově používaných chřipkových vakcín se  pohybuje mezi 45 a 73 %.  Vakcíny proti COVID 19 chrání před těžkým průběhem nemoci, úmrtím. 

Proto je nejlepší vakcína ta, kterou máte k dispozici. Věkem imunita klesá, tedy i odpověď na očkování

Mezi 1 a 2 dávkou, i po 2. a 3.dávce však můžete onemocnět.  Dodržování základné hygienických opatření platí pro všechny občany- roušky, rozestupy, časté mytí rukou+ desinfekce .V ordinaci však vidíme rozdílné průběhy očkovaných a neočkovaných. Očkování prokazatelně chrání před těžkým průběhem nemoci a hospitalizací. Velmi doporučuji očkování u seniorů a klientům s nadváhou, hypertenzí, ICHS, astmatem, onkologickým pacientům a pacientům na imunosupresi.

Nežádoucí účinky vakcín hlásí klienti na SUKL. http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek

Dle NV z 22.5.2021 je ochranná hladina IgG u nemoci Covid19 180 dnů od + PCR testu . Stejná délka je akceptována i v EU. Platnost COVID pasů  požadované země ověřte aktuálně na stránkách MZ.

 

Načasování vakcinace, kontraindikace očkování trvalé a dočasné/ zaznačeny do ISIN/

 • Kontraindikací trvalou jsou
 • Kontraindikací je alergická reakce na vakcínu proti nemoci COVID-19 v průběhu 4 hodin po očkování – jako kopřivka, otoky, sípání- nesmí se aplikovat další identická vakcína, která reakci způsobila
 • Kontraindikací je  epizoda syndromu kapilárního úniku a  Syndrom trombozy s trombocytopenií po podání vektorové vakcíny / Vaxzevria a Janssen/ .Podání Jiného typu vakcíny je možné.
 • Kontraindikací je známá těžká alergická reakce na některou ze složek vakcíny na COVID 19. Seznam složek je v SPC vakcíny
 • Kontraindikací je peri/myo/karditida po očkování vakcínou na COVID 19
 • Kontraindikací dočasnou jsou:
 • Akutní febrilní nebo infekční onemocnění. Očkovat lze po odeznění ak. fáze onemocnění. ATB terapie neinterferuje s neživými vakcínami. Nicméně dle mého názoru je lépe počkat na uzdravení, 7-14 dnů po infektu.
 • Exacerbace autoimunitního onemocnění po podání dávky vakcíny  s nutností dlouhodobé terapie ve snaze obnovit remisi.
 • Vystavená karanténa, po celou její délku trvání.
 • Vystavená izolace, po celou dobu jejího trvání včetně asymptomatických osob. Dle dřívějších doporučení-Po ukončení izolace ve vysokém riziku nákazy symptomatického pacienta lze očkovat po ukončení izolace nejdříve za 14 dnů a v případě bezpříznakového průběhu COVID 19 lze aplikovat očkování nejdříve za 7 dnů po onemocnění COVID 19. Vakcínami se očkuje  dle doporučení nejdříve za 90 až za 180 dnů od prodělaného onemocnění COVID 19. Není však kontraindikováno očkovat dříve dle SPC u lehkého průběhu. Ve studiích je prokázána bezpečnost podané vakcíny po prodělaném onemocnění.
 • Transplantace krvetvorných buněk a buněčná terapie. Aplikace nejdříve po 90 dnech od terapie a transplantace.
 • Těhotné ve 2. a 3. trimestru se nově  dle doporučení odb. společností očkují, jelikož mají větší riziko komplikací při  onemocnění covid 19. V ČR dle rozhodnutí gynekologů a vakcinologů očkování  možné od 12 týdne gravidity.
 • V úvodu vakcinace byla KI různých očkování i roztroušená skleróza, nicméně již i tito pacienti pod dohledem lékařů center dle zkušeností ze světa jsou očkováni bez zvýšeného výskytu NU. Při relapsu je vhodná aplikace až po 14 dnech od vysazení kortikoidů.
 • Lze očkovat pacienty i na biologické léčbě, imunokomprimované – u některých se musí předem i po očkování vysadit  konkrétní léky, vždy oslovujeme specialistu.  Kontraindikací je však hluboká imunosuprese např. těžká neutropenie po chemoterapii, depleční léčba rituximabem. Doporučená vakcinace je  4-5m po přerušení  léčby, jeli možné.
 • Po aplikaci monokl. protilátek nebo rekonvalescentní plazmy/ indikace u rizikových osob a kontaktů jasně definovaným ZP / je českou vakcinolog. společností doporučeno   očkování odložit o 3m, tedy 90 dnů-důvodem je zabránění možné interference léčby protilátkami s imunitní odpovědí vyvolané vakcínou.
 • Aplikace jiné očkovací látky lze s odstupem min. 14 dnů od aplikace vakcíny proti nemoci COVID-19. Stejně jako u ostatních neživých vakcín.
 
 

Hygienická opatření,izolace,karantény,testy

Nárok na vyšetření průkazu SARS COV19 viru  pomocí RT- PCR testů mají jen osoby účastné na veřejném zdr. pojištění s příznaky covid 19 a žádankou od indikujícího lékaře. Na základě mimořádného opatření MZ je nárok na screeningový PCR

 •  1x měsíčně do 4.5.2022

Při nesplnění podmínek je cena  PCR testu v  laboratoři   840 Kč .Od 5.5.2022  na ZP nelze PCR test screeningově na ZP.

Od 19.2.2022 nejsou nařízeny karantény po kontaku s nakaženým. Sledujte svůj zdravotní stav a při vyskytnutí potíží respir. charakteru, teploty, bolesti těla a hlavy kontaktujte PL. Od 19.2.2022 zrušeno i testování ve školách i firmách .

Izolace/ příznaky a +PCR test/ od 19.2.2022 může být ukončena nejdříve po 7 dnech a současně min. poslední 2 dny musí být pacient bez příznaků. Tedy v případě trvajících potíží se izolace prodlužuje. Den  odběru je den 0. 

Karanténa ani izolace se neukončuje kontrolním  testem. 

U posit. člena rodiny, dodržujte striktně hyg. opatření, oddělené ložnice- pokud lze, větrání , omezte kontakty, sledujete svůj zdravotní stav. Jakmile se objeví příznaky  volejte PL.

 

 

Informace z praxe

Máme spoustu mladých a zdravých klientů s komplikacemi po prodělaném onemocnění SARS COV-19 a to  neprodělali covidový zápal plic a nevyžadoval jejich stav hospitalizaci. Postcovidový syndrom tzv.long covid (únava, bolest hlavy, nespavost,deprese, ztráta čichu a chuti, kardiologické komplikace, dušnost, malátnost, chudokrevnost, zažívací potíže, muskuloskeletální potíže, tedy zasáhne jakýkoliv orgán v těle ) a  může trvat 3-6 měsíců. 

Vakcinace  by měla být dobře promyšlená a načasovaná . Dodržujeme KI k očkování, individualizujeme  očkování.

Reakce po očkování jsou dle naší praxe  běžné jako u jiných vakcín a zcela individuální. Záleží na věku, fyzické kondici, zdravotním stavu a imunitě. V ojedinělých případech jsou popisovány i těžší nežádoucí účinky u všech vakcín. Těžší NU jsou SUKLU hlášeny, informace na stránkách SUKLU. NU byly i u jiných vakcín, množství je však nyní vyšší. Studie a šetření běží.

Certifikát

Certifikát o očkování  můžete  stáhnout na portále UZIS  https://ocko.uzis.cz/ , kde si stahujete zdarma i potvrzení o PCR potvrzeném prodělání nemoci COVID 19  v délce 180 dnů, jsou dostupné po 10 dni od posit PCR testu.

Protilátky proti covid-19

Protilátky možno vyšetřit za 420 – 500 Kč laboratoř Spadia , Synlab nebo Agel v případě zájmu .

 • Přítomné protilátky  nejsou kontraindikací  k očkování dle akt. vyjádření odborné společnosti. Neznáme protektivní hladinu neutralizačních protilátek, ani délku protektivity. Zjištěním protilátek v krvi  se potvrdí kontakt s nemocí nebo předchozí vakcinace .Nicméně mladým zdravým lidem, pokud mají základní schéma vakcín a prodělali před nebo po očkování Covid 19 , by mělo k vytvoření hybridní imunity dle  názorů předních imunologů  toto schéma stačit. Seniorům  a rizikové skupině  včetně  imunitně naivních/ lidí bez prodělání COVID 19/ se doporučuje 3.posilovací dávka.   
 • Jediný odborný důvod pro vyšetření protilátek na ZP je t.č darování rekonv. plasmy a dg. rozvaha u člověka s nálezem odpov. na COVID 19 bez předchozího positivní testu na covid-19. Odběr indikovaný na   ZP jen u určených specifických situací a jen  u vyjmenovaných specialistů/ hematolog, infektolog, imunolog/. 

 

Délka protektivní imunity

Délka protektivní imunity není známa, není také navozena u všech osob po prodělané infekci. 

Zaznamenáváme mnoho reinfekcí virem COVID 19 i u zdravých a mladých klientů. Ani přirozená imunita nechrání proti mutacím.