V tuto chvíli máme zavřeno.
Znovu otevřeme v Středa (1. 12. 2021).

Covid 19

Očkování proti covid-19

Zájemci o očkování

Doporučuji zájemcům o očkování  v centrech vakcínou Pfizer registrace na https://www.ceskoockuje.cz/registrace/ nebo v Centrálním registračním systému https://registrace.mzcr.cz/.Případně volat  linku 1221- pomohou s registrací , zodpoví dotaz. 

Zájemci o první,druhé i třetí  dávky očkování  u svého praktického lékaře se hlásí online portálem, emailem  nebo  telefonicky na seznam  u sestry. Pošle  vám termín. PL zná Váš zdravotní stav nejlépe.

 Od listopadu   očkujeme vakcínou mRNA Moderna/Spikevax.Je identická jako vakcína COmirnaty/Pfizer.

Třetí dávka

O možnosti aplikace  3. dávky  budete vyrozuměni pomocí  SMS systémem MZ po 6m od 2. dávky po vakcíně AZ, Pfizer, Moderna  a 6měsíců po podání 1 dávkové Janssen vakcíny. 

Naše ordinace bude zájemce z řad u nás očkovaných i očkovaných v jiném zařízení přeočkovávat   6měsíců po 2. dávce AZ, Moderna/Spikevax , Comirnaty/Pfizer. V případě podání  1 dávkové Jannsen vakcíny   6měsíců  po 1 .dávce této vakcíny.

Po jakékoliv vakcíně  je možno přeočkovat   3. dávku  vakcínou Comirnaty / Pfizer nebo Modernou / Spikevax .

Vakcíny Comirnaty/ Pfizer  i Moderna/Spikevax se mohou u 3.D  navzájem kombinovat.

Přeočkování 3. dávky  vakcínou Comirnaty/Pfizer zatím jen očko centrum  Nemocnice Nový Jičín . O případné možnosti očkování touto vakcínou  i u  nás v ordinaci  budete informování zde.

 

Účinnost vakcíny

Účinnost na podzim celosvětově používaných chřipkových vakcín se  pohybuje mezi 45 a 73 %.  Vakcíny proti COVID 19 chrání před těžkým průběhem nemoci, úmrtím. 

Proto je nejlepší vakcína ta, kterou máte k dispozici. Věkem imunita klesá, tedy i odpověď na očkování

Mezi 1 a 2 dávkou, i po 2 dávce však můžete onemocnět.  Dodržování zák. hygienických opatření platí pro všechny občany- roušky, rozestupy, desinfekce .

Dle NV z 22.5.2021 je ochranná hladina IgG u nemoci covid19 180 dnů od + PCR testu . Není potřeba  testů, karantény při styku s covid 19 positivním, pokud nejsou  příznaky inf. onemocnění. V tom případě  jsou indikovány PCR testy.

 

Načasování vakcinace, kontraindikace očkování

 • Kontraindikací očkování je horečka, infekční onemocnění.
 • Těhotné ve 2. a 3. trimestru se očkují, jelikož mají větší riziko s komplikacemi při covid 19 onemocnění. V ČR dle rozhodnutí gynekologů a vakcinologů očkování  možné v centrech od 12 týdne gravidity.
 • Dosud byla KI různých očkování i roztroušená skleróza, nicméně již i tito pacienti pod dohledem lékařů center dle zkušeností ze světa jsou očkováni bez zvýšeného výskytu NU.
 • Lze očkovat pacienty i na biologické léčbě, imunokomprimované – u některých se musí předem i po očkování vysadit  konkrétní léky, vždy oslovujeme specialistu. Hlaste anafylaxi u předchozího očkování jinou vakcínou.
 • Vakcínami se očkuje  dle doporučení nejdříve za 90 až za 180 dnů od prodělaného onemocnění COVID 19. Není však kontraindikováno očkovat dříve dle SPC.
 • Po ukončení izolace ve vysokém riziku nákazy symptomatického pacienta lze očkovat po ukončení izolace nejdříve za 14 dnů a v případě bezpříznakového průběhu COVID 19 lze aplikovat očkování nejdříve za 7 dnů po onemocnění COVID 19. Ve studiích je prokázána bezpečnost podané vakcíny po prodělaném onemocnění.
 • Přítomné protilátky  nejsou KI k očkování. Neznáme protektivní hladinu neutralizačních protilátek, ani délku protektivity.
 • Zjištěním protilátek v krvi  se potvrdí kontakt s nemocí nebo předchozí vakcinace.
 • Jediný odborný důvod pro vyšetření protilátek na ZP je t.č darování rekonv. plasmy a dg. rozvaha u člověka s nálezem odpov. na COVID 19 bez předchozího positivní testu na covid-19. Odběr indikovaný na   ZP jen určeným  jen specifický situacím a jen  u vyjmenovaných specialistů ZP. 
 • Po aplikaci monokl. protilátek nebo rekonvalescentní plazmy/ indikace u rizikových osob a kontaktů jasně definovaným ZP / je českou vakcinolog. společností doporučeno   očkování odložit o 3m-důvodem je zabránění možné interference léčby protilátkami s imunitní odpovědí vyvolané vakcínou.
 • Aplikace jiné očkovací látky lze s odstupem min. 14 dnů od aplikace vakcíny proti nemoci COVID-19. Stejně jako u ostatních neživých vakcín.

Hygienická opatření, testy

Na základě mimořádného opatření MZ od 22.11.2021 neplatí  AG testy  k prokázání bezinfekčnosti .Nárok na screeningové vyšetření průkazu SARS COV19 viru  pomocí RT- PCR testů mají jen osoby účastné na veřejném zdr. pojištění ato v této frekvenci:   

 •  5x měsíčně PCR pro osoby rozočkované, osoby mladší 18 let, osoby s KI k očkování // lékařem specialistou bude zapsán důvod KI  do UZIS/
 •  2x měsíčně PCR  pro osoby  očkované /doloží certifikát /

Při nesplnění podmínek je cena  PCR testu v  laboratoři  kolem 840 Kč .

Lidé v karanténě natrasovaní hygienou, SE ŘÍDÍ INSTRUKCEMI HYGIENY, vystaví jim karanténu, zadají TERMÍNY TESTŮ.

Od 25.10.2021 je možno nové karantény místo současných 14 dní zkrátit jen na 7 dní od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou na covid-19. A to za podmínky, že v rozmezí  5-7 dne podstoupí člověk kontrolní PCR test s negativním výsledkem. Plně očkovaní lidé karanténu nepodstupují, sledují stav. V případě příznaků kontaktují PL za účelem testu PCR.

Karanténa je povinná, za porušení hrozí pokuta 3mil Kč.

U posit. člena rodiny, kolegy čekáte na kontaktování hygieny a obj. termínu testu vč. vystavení karantény. Dodržujte striktně hyg. opatření, oddělěné ložnice pokud lze, větrejte, omezte kontakty, sledujete svůj zdravotní stav. Jakmile se objeví příznaky příp. jste nebyli kontaktováni hygienou, volejte PL.

V PŘÍPADĚ POSITIVITY PCR testu , voláte PL. PŘEVEZME EPN KARANTÉNU a převedeme NA EPN IZOLACI, případně ji nově vystaví. Povede léčbu a sledování zdrav. stavu. PL ukončuje izolaci nejdříve 14 den od posit. testu v případě 3. posledních dnů bez příznaků rýmy a kašle / další šíření viru .

Informace z praxe

Máme spoustu mladých a zdravých klientů s komplikacemi po prodělaném onemocnění SARS COV-19 a to  neprodělali covidový zápal plic a nevyžadoval jejich stav hospitalizaci. Postcovidový syndrom může trvat 3-6 měsíců. 

Zvažte riziko úmrtí / težkého covidu / možnost těžšího post covidového syndromu  při nákaze        na jedné straně 

a možný krátký diskomfort při  běžných NU po vakcinaci /jako u jiných neživých vakcín/ , se snížením úmrtnosti na těžký covid 19 na druhé straně.

Vakcinace  by měla být dobře promyšlená a načasovaná . Reakce po očkování jsou běžné jako u jiných vakcín a zcela individuální. Záleží na věku, fyzické kondici, zdravotním stavu a imunitě. V ojedinělých případech jsou popisovány i težší nežádoucí účinky u všech vakcín.

Zvažte názor a   záměr neočkovat se  a  nedodržovat základní epidemiologická opatření  s následkem neodvratitelného přeplnění nemocnic při neřízeném šíření epidemie . Následkem bude mnoho zbytečných úmrtí pro omezení dostupnosti běžné zdravotní péče pro nás  a naše  blízké/ akutní infarkt , CMP,  akutní  operace  aj./

Nebuďte  sobci  a myslete na své okolí/ nemocné a chroniky /. Pomozte nám lékařům a epidemiologům zvládnout lépe  tuto epidemii.

Certifikát

Certifikát o očkování  můžete  stáhnout na portále UZIS  https://ocko.uzis.cz/ , kde si stahujete zdarma i potvrzení o PCR potvrzeném prodělání nemoci COVID 19  v délce 180 dnů, akt. platné  PCR negativní testy .

Protilátky proti covid-19

Protilátky možno vyšetřit za 420 – 500 Kč laboratoř Spadia nebo Agel v případě zájmu .

Délka protektivní imunity

Délka protektivní imunity není známa, není také navozena u všech osob po prodělané infekci.