Adresa
V tuto chvíli máme otevřeno.

Covid 19

Očkování proti covid-19

Zájemci o očkování

Aktuální termíny očkování    : nyní neočkujeme

Sledujte informace zde.  Pokud nemáme volné místo nebo zrovna  neočkujeme,  očkování si objednejte v očkovacím centru .

Podzim 2023 očkováno vakcínou  Omicron XBB.1.5 viru SARS-COV-2.

Vakcína doporučena převážně seniorům, osobám s poruchou imunity, po transplantaci, chron léčeným pacientům s diabetem, nemocemi plic a srdce, hematoonkologickým  aj.

Je možná simultánní aplikace s vakcínou proti chřipce, každá do jiné paže.

 Mezi očkováním na SARS Cov 19 a jiným očkováním/ chřipka, klíšťová encefalitida, tetanus, prevenar 13/ musí být rozestup minimálně 7 dnů,dle dost údajů, u nás však dodržujeme stand. rozestup mezi neživými vakcínami 14 dnů. .

Interval očkování po onemocnění covid 19 se doporučuje nejdříve po 3-6m. Protilátková imunita vyvane jak po očkování tak po prodělaném onemocnění. Tedy můžeme onemocnět, neměl by však být těžký průběh onemocnění.

 

 

Nežádoucí účinky vakcín hlásí klienti na SUKL. http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucine

 

Načasování vakcinace, kontraindikace očkování trvalé a dočasné/ zaznačeny do ISIN/

 • Kontraindikací trvalou jsou
 • Kontraindikací je alergická reakce na vakcínu proti nemoci COVID-19 v průběhu 4 hodin po očkování – jako kopřivka, otoky, sípání- nesmí se aplikovat další identická vakcína, která reakci způsobila
 • Kontraindikací je  epizoda syndromu kapilárního úniku a  Syndrom trombozy s trombocytopenií po podání vektorové vakcíny / Vaxzevria a Janssen/ .Podání Jiného typu vakcíny je možné.
 • Kontraindikací je známá těžká alergická reakce na některou ze složek vakcíny na COVID 19. Seznam složek je v SPC vakcíny
 • Kontraindikací je peri/myo/karditida po očkování vakcínou na COVID 19
 • Kontraindikací dočasnou jsou:
 • Akutní febrilní nebo infekční onemocnění. Očkovat lze po odeznění ak. fáze onemocnění. ATB terapie neinterferuje s neživými vakcínami. Nicméně dle mého názoru je lépe počkat na uzdravení, 7-14 dnů po infektu.
 • Exacerbace autoimunitního onemocnění po podání dávky vakcíny  s nutností dlouhodobé terapie ve snaze obnovit remisi.
 • Vystavená karanténa, po celou její délku trvání.
 • Vystavená izolace, po celou dobu jejího trvání včetně asymptomatických osob. Dle dřívějších doporučení-Po ukončení izolace ve vysokém riziku nákazy symptomatického pacienta lze očkovat po ukončení izolace nejdříve za 14 dnů a v případě bezpříznakového průběhu COVID 19 lze aplikovat očkování nejdříve za 7 dnů po onemocnění COVID 19. Vakcínami se očkuje  dle doporučení nejdříve za 90 až za 180 dnů od prodělaného onemocnění COVID 19. Není však kontraindikováno očkovat dříve dle SPC u lehkého průběhu. Ve studiích je prokázána bezpečnost podané vakcíny po prodělaném onemocnění.
 • Transplantace krvetvorných buněk a buněčná terapie. Aplikace nejdříve po 90 dnech od terapie a transplantace.
 • Těhotné ve 2. a 3. trimestru se nově  dle doporučení odb. společností očkují, jelikož mají větší riziko komplikací při  onemocnění covid 19. V ČR dle rozhodnutí gynekologů a vakcinologů očkování  možné od 12 týdne gravidity.
 • V úvodu vakcinace byla KI různých očkování i roztroušená skleróza, nicméně již i tito pacienti pod dohledem lékařů center dle zkušeností ze světa jsou očkováni bez zvýšeného výskytu NU. Při relapsu je vhodná aplikace až po 14 dnech od vysazení kortikoidů.
 • Lze očkovat pacienty i na biologické léčbě, imunokomprimované – u některých se musí předem i po očkování vysadit  konkrétní léky, vždy oslovujeme specialistu.  Kontraindikací je však hluboká imunosuprese např. těžká neutropenie po chemoterapii, depleční léčba rituximabem. Doporučená vakcinace je  4-5m po přerušení  léčby, jeli možné.
 • Po aplikaci monokl. protilátek nebo rekonvalescentní plazmy/ indikace u rizikových osob a kontaktů jasně definovaným ZP / je českou vakcinolog. společností doporučeno   očkování odložit o 3m, tedy 90 dnů-důvodem je zabránění možné interference léčby protilátkami s imunitní odpovědí vyvolané vakcínou.
 • Aplikace jiné očkovací látky lze s odstupem min. 14 dnů od aplikace vakcíny proti nemoci COVID-19. Stejně jako u ostatních neživých vakcín.