MUDr. Markéta Kolečková


 Ordinace praktického lékaře PraktikNJ CORPO s.r.o. ,Hluboká 190, Nový Jičín 74101, IČO 01720236

provozovna:Gregorova 35, Nový Jičín 74101             nabízí

- péči praktického lékaře pro dospělé : indiv.přístup se zaměřením na prevenci a předcházení nemocí, dg.onemocnění, očkování

- pracovně-lékařskou péči pro zaměstnavatele : dohled na  pracovišti, poradenství, posudky o zdrav. způsobilosti k práci ,1.pomoc

 V ordinaci o vás pečují     lékař:  MUDr.Markéta Kolečková    zdravotní sestra: Dis.M.Macháčková , Kubrická Jana  / středa odpoledne /               

                                      

Telefon na sestru   605 767 286   ,   556 709 429  - žádost o výpis, objednání

                          Email na lékaře   :     info@mudrkoleckova.cz      -objednání, žádosti o léky, dotazy

  Stále  ošetřujeme jen  po předchozím objednání , akutní stavy  v mezidobí od 10h, nachlazení, infekce nevstupují do čekárny, zvoní na boční dveře!

   Objednaný termín vyšetření emailem/ telefonicky znamená, od kdy začínáte čekat. Obj. po 15 min. Akutní  stav má přednost. Určuje lékař.  

 Telefon, email  nefunguje v době dovolené a uzavření ordinace !!     

 POZOR ,nelze diktovat  žádosti o recept telefonicky ! Omezení telefonické komunikace také  v době odběrů  !  Telefonická komunikace  s lékařem pouze akutní stavy možno ihned ,jinak dle domluvy po ord.době !

Email .komunikaci  pro neakutní preferujeme, slouží  pro:      -  žádost o výpis k vyzvednutí  do 10 dnů  u sestry ( dle zákona)

                                                                                                 -  dotaz na lékaře, konzultace , vzkaz  /odpovědi do 2 dnů /

                                                                                                 -  žádost o E-recept  / odesílám do 2 dnů 

                                                                                                 -  objednání  vyšetření

  Kontrola  lékařem dle stavu nutná min 1-2x/rok u stabilních stavů. Určuje lékař.

  V ordinaci čekárenský systém Vítejte  !!! Po příchodu do čekárny se zaevidujete pomocí kartičky ZP ev. OP, zvolíte druh návštěvy. V klidu se usadíte, personál o Vás ví a vyzve  Vás ke vstupu - až se dostanete na řadu pro zvolený druh návštěvy. 

Chystáme pro vás on line objednávání. Již brzy  odkaz naleznete na naších nových webových stránkách po  jejich spuštění!

Informace o GDPR naší ordinace jsou umístěny v čekárně a u sestry. 

V případě telefonické komunikace můžete zvolit heslo pro komunikaci, sdělíte sestře do dokumentace. Pokud chcete komunikovat s lékařem /žádost o E -recepty, obecná sdělení/ nešifrovanou komunikací emailem, SMS  brána - je dále potřeba podepsat souhlas se zprac. osobních údajů /GDPR/ v ordinaci a dát k této komunikaci souhlas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinace uzavřena-dovolené, kongresy v tyto dny:

 25.-29.října v ordinaci přítomna jen sestra  denně 8-12 hodin / mimo 28.10.2021/-poukazy, žádosti o léky , žádosti o výpis, atd .

 25 .října  -- zastupuje MUDr.Kmetzová ,Štefánikova 198/2, Kopřivnice, Budova lékárny BENU, 9-11.30 hodin , telefon 737 107 413                

 26. , 27. a 29 .října     -- zastupuje MUDr Miloševičová  u nás na středisku Gregorova1390/35                                                                                                                                         tel.556 701694 ,732 550731      email-janamilosevicova@seznam.cz  


20.- 22. prosince v ordinaci přítomna jen sestra denně 8-12 hodin -poukazy, žádosti o léky , žádosti o výpis, atd .,23.12.2021 ordinace uzavřena

 20.prosince --  zastupuje MUDr.Kmetzová ,Štefánikova 198/2, Kopřivnice, Budova lékárny BENU, 9-11.30 hodin , telefon 737 107 413                

 21, 22. a 23 .prosince    --zastupuje MUDr Miloševičová  u nás na středisku Gregorova1390/35                                                                                                                                         tel.556 701694 ,732 550731      email-janamilosevicova@seznam.cz  

Výsledky z odborných vyšetření  a  žádosti o E recept / pro , kteří neovládají email/  je možné vhodit  do schránky na chodbě střediska vlevo u schodiště. Vhoďte žádost  s chybějícími léky označenou jménem, datem narození , druhem léku příp. změnou tel. čísla nebo emailu  .

Zastupující lékař napíše  pouze akutní  medikaci . Výjimečně chronickou medikaci, pokud  ta pochybí a to jen  v nejmenším .balení , překlenující období nepřítomnosti ošetřujícího  lékaře. Musíte uvést název a sílu léku, jméno+ příjmení, r.č., ZP, adresu, telefon. Potřebuje údaje poslat  do uložiště Rp.

Zastupující lékař   ošetří pouze  opravdu akutní pacienty a to ve své ordinační době. V této době vždy po telefonickém / emailovém objednání. Respirační infekt, průjmy  jen volají. Akutní stavy také ošetří LSPP Nový Jičín případně s teplotou  a respiračním infektem int. amb. Nemocnice Nový Jičín  ev přes COVID amb.. 

V zástupu se neprovádí administrativní činnost PL- pojistky, potvrzení, posudky k čemukoliv, výpisy ze zdravotní dokumentace atd., jelikož nemá  zastupující lékař  k dispozici  potřebné informace z dokumentace a  anamnézy registrujícího PL .   

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  AKTUALITY !!! Chystáme nové web stránky, bude spuštěna možnost on line objednávání  , při rozjezdu v omezeném čase na 2 hodiny denně.

Systém Vám potvrdí Vaši objednávku, bude-li datum a  čas  ještě volný v plánovacím kalendáři zpět.


Nemocní stále předem volají, píší email -vyšetření je za zvýš. hyg podmínek  a vstup mimo čekárnu pro riziko COVID 19 po domluvě !


Očkovat proti chřipce sezona 2021/2022 nejlépe do 12/2021. Můžete se obj k vakcinaci emailem  ev.  telefonicky.


V ordinaci provádíme   AG i PCR testy schválené a certifikované MZ ČR.

Výsledek obdržíte od laboratoře do 24-48 h.Potvrzení  o PCR/ Ag  si můžete  stáhnout na https://ocko.uzis.cz/ viz níže.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

od 1.6.2020 platí sdílený lékový záznam. Při vymazání SMS kódu či ztrátě tištěného kódu předložíte v lékárně OP, předepsané recepty lékárník uvidí a vydá je. Více info na   http://www.epreskripce.cz/sdileny-lekovy-zaznam

.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informace o  onemocnění  SARS-COVID-19    :   

S příznaky respiračního onemocnění  jako  teplotou, rýmou,  kašlem, bolestí hrdla, těla, únavou, zimnicí, bolestí hlavy,  průjmy, bolestí břicha nebo zvracením, ztrátou čichu a chuti nevstupujte do prostor ordinace. Nejprve volejte! Tohle vše může být onemocnění COVID19 !

Jako u jiných nebakteriálních respiračních onemocnění použijte  symptomatickou terapii z lékárny. Po zhodnocení stavu bude nařízen PCR test, dle výsledku izolace.

Lidé v karanténě komunikují  pouze telefonem, emailem . Nespolupráci řeší KHS a  pak i policie ČR 

Krizová linka 1212       KHS OV 595 138118-119 ,147          KHS Nový Jičín  epidemiologie na tel. 556 770 384 – 386


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                       OČKOVÁNÍ  vč. COVID 19


OČKOVÁNÍ PROTI covid-19:  vakcíny AstraZeneca , Moderna, Johnson  vyočkovány. O 3 dávce budete uvědoměni SMS systémem MZ.

Přeočkování 3. dávky  Pfizer zatím   Nemocnice Nový Jičín  očko centrum.O možnosti očkování touto vakcínou  u PL budete informování příp.zde, Vzhledem ke komplikacím se skladováním zatím nezvažujeme .Vakcíny Comirnaty/ Pfizer/ i Moderna/Spikevax/ se mohou u 3.D kombinovat

Doporučuji zájemcům o očkování registrace   na   https://www.ceskoockuje.cz/registrace/   

nebo v Centrálním registračním systému https://registrace.mzcr.cz/ , linka 1221- pomohou s registrací , zodpoví dotaz.


Naše ordinace bude zájemce  u nás očkovaných přeoočkovávat vakcínou Moderna  od prosince / 6m po 2. dávce AZ, Moderna, Comirnaty ,6m po 1.DJohnson .

Zájemci o 3 dávky po AZ, MOderna, Comirnaty / 2 dávky u vakcíny Johnson / hlaste zájem již nyní  telefonicky a emailem u sestry.. 

Od prosince pak  budeme schopni zaočkovat i neočkované 1D.V tuto chvíli pro nutnost obj. většího počtu vakcín nejsme schopni očkovat jednotlivce vzhledem k počtu vakcín v 1 amp . a doporučené době skladovatelnosti vakcín.


Účinnost  na podzim celosvětově používaných  chřipkových vakcín se  pohybuje mezi 45 a 73 %.Tedy účinnost všech vakcín proti COVID- 19 je velmi dobrá. Další info:https://www.mediciproockovani.cz/proc-neni-dobre-porovnavat-vakciny-proti-covid-19/

Mezi 1a 2 dávkou, i po 2 dávce  však můžete onemocnět. Neměl by být ale  těžký průběh, všechny vakcíny chrání před hospitalizací, závažnými příznaky a úmrtím . Proto je nejlepší vakcína ta, kterou máte k dispozici. Věkem imunita klesá, tedy i odpověď na očkování.

Máme spoustu mladých a zdravých klientů s komplikacemi po prodělaném onemocnění SARS COV-19 a to nemusí prodělat covidový zápal plic.

Certifikát o očkování  můžete  stáhnout na portále UZIS  https://ocko.uzis.cz/ ., kde si stahujete zdarma i potvrzení o PCR posit testu nebo akt. platném Ag a PCR negat testu , potvrzení o imunitě 180 dní po prodělaném onemocnění.

Dle NV z 22.5.2021 je ochranná hladina IgG covid od + PCR testu nově 180 dnů. Není potřeba Ag testů, karantény při styku s covid +, nejsou li příznaky inf. onemocnění.

Protilátky možno vyšetřit za 420-500 Kč laboratoř Spadia nebo Agel v případě zájmu .

Kdy neočkovat: 

Kontraindikací očkování je horečka, infekční  onemocnění.

Těhotné ve 2. a 3. trimestru se očkují ,jelikož mají větší riziko s komplikacemi při covid 19 onemocnění. V ČR dle rozhodnutí gynekologů a vakcinologů očkování  možné v centrech od 12 týdne gravidity.

Dosud byla KI   různých  očkování i roztroušená skleróza, nicméně již i tito pacienti pod dohledem lékařů center dle zkušeností ze světa jsou očkováni bez zvýšeného výskytu NU.

Lze očkovat pacienty  i na biologické léčbě, imunokomprimované - u některých se musí předem i po očkování vysadit  konkrétní léky, vždy oslovujeme specialistu. Hlaste anafylaxi u předchozího očkování jinou vakcínou.

Vakcínami  se očkovalo dle doporučení  nejdříve za 90 až za180 dnů od prodělaného onemocnění COVID 19.Není však kontraindikováno očkovat dříve dle SPC.Po ukončení izolace ve vysokém riziku nákazy  symptomatického pacienta lze očkovat  po ukončení izolace nejdříve za 14 dnů a v případě bezpříznakového průběhu COVID 19 lze aplikovat očkování nejdříve za 7 dnů po onemocnění COVID 19.Ve studiích je prokázána bezpečnost  podané vakcíny po prodělaném onemocnění. Protilátky nejsou KI k očkování. Jediný odborný důvod pro vyšetření protilátek na ZP  je t.č darování rekonv. plasmy a dg. rozvaha u člověka s nálezem odpov. na COVID 19 bez předchozího positivní testu na vovid-19.

Délka protektivní imunity není známa, není také navozena u všech osob po prodělané infekci. Reakce po očkování jsou běžné jako u jiných vakcín a zcela individuální.

Po aplikaci monokl.protilátek nebo rekonvalescentní plazmy je českou vakcinolog. společností doporučeno stále  očkování odložit o 3m-důvodem je zabránění možné interference léčby protilátkami s imunitní odpovědí vyvolané vakcínou.

Aplikace jiné očkovací látky lze s odstupem min. 14 dnů od aplikace vakcíny proti nemoci COVID-19.Stejně jako u ostatních neživých vakcín.

 

Ostatní důležitá očkování:

Očkování proti pneumokokům/ zápal plic/ :Prevenar 13- kdykoliv během roku 1 vakcína, hrazená ZP nad 65 let. Očkuje se celoročně.

Očkování  proti chřipce: očkuje se 1 dávka každý rok od října ,chrání pak  i na jaře! Vakcína je  hrazená nad 65 let a také pro riz. skupiny / diabetes, plicní choroby, kardiologické potíže, atd/.Možno očkovat i v těhotenství.


Očkování proti černému kašli: Během života vhodné  alespoň 1x přeočkovat  neboť protilátky z dětství nechrání celoživotně. Nákazy černým kašlem  přibývá !!  Vhodné při přeočkování proti tetanu společnou vakcínou. Nehradí ZP.                           

Doporučeno před plánovaným těhotenstvím- ochráníte miminko  do 6m věku díky vašim protilátkám. V západní Evropě  např. Anglii se bežně očkují všechny gravidní ženy.

                         

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

Máme uzavřeny smlouvy s  těmito  zdravotními pojišťovnami: VZP-111,  RBP-213,  OZP-207,  ČPZP-205,  VOJ-201,  MV-211

Ceník výkonů nehrazených z veřejného  zdravotního pojištění  k nahlédnutí u sestry  a v čekárně ordinace.

Nabízíme:

individuální přístup

objednání k preventivní prohlídce / PP / hrazené co 2 roky  vaší ZP 

diagnostiku a léčbu onemocnění, posudkovou činnost ke zdravotní způsobilosti

moderní hojení ran, spolupráci se sestrami domácí péče

aplikace injekcí, možnost  podání infuzí indikovaných lékařem naší  ordinace

aplikace očkování hrazeného  ZP ,  očkování  nehrazené ZP  / pro  cestovatele, nepovinné  / -ceník aktuálně v ordinaci

péči o nekomplikované diabetiky 2. typu 

návštěvní službu v době mimo ordinační hodiny přístrojové vybavení ordinace         EKG

                                                             - ABP/ kotníkové tlaky  (dg. aterosklerozy )

                                                             - pulzní oxymetr (saturace krve kyslíkem)

                                                             - glukometr

laboratorní analyzátory k rychlé diagnostice těchto parametrů:

                                                              CRP ( rozlišení bakteriálního a virového zánětu k racionálnímu nasazení ATB léčby  )

                                                              - INR koagulace  ( srážlivost krve)- t.č. neprovádíme, pouze z plné krve 7-9 h, výsledek přes sms do 24 h

                                                               - HBA1c  ( dlouhodobá kompenzace diabetika )-t.č. neprovádíme ,pouze z plné krve

                                                               - okultního krvácení ve stolici ( včasná dg. nádorů tlustého střeva )

                                                               - analýza moči  ( k rychlé diagnostice moč. infekce, patologie ledvin, diabetu, atd.)


Odběry v ordinaci  na lačno :      od 1.5.2021 od  6.45-11.00  hodin , středa 10.00-11.00 hodin / možnost 2 svozů krve  /

Ordinační hodiny Nutno se o předem objednat.

Pondělí 7:45 - 13:30zavřeno
Úterý 7:45 - 13:30zavřeno
Středa 10:00 - 18:00
Čtvrtek 7:45 - 13:30zavřeno
Pátek 7:00 - 12:00zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Objednaní i akutní nachlazení, nemocní vždy vcházejí bokem, zvoní ! Nevstupují do čekárny. Pacienty třídíme dle druhu návštěvy, minimalizujeme případný kontakt s Covid 19 nachlazenými.. Akutní neobjednané stavy ošetřujeme v čase 10-12 hodin, středy 13-15 hodin - mezidobí mezi obj. klienty, pořadí určí lékař. Časy 12-13.30 a středy 10-12 a 16-18 hodin jsou jen pro objednané předem/prevence, předoperační, ZPP/

Kontakty

telefon:   +420 605 767 286           +420 556 709 429

adresa: Gregorova 1390/35, 741 01 Nový Jičín