Adresa
V tuto chvíli máme zavřeno.
Znovu otevřeme v Pondělí (27. 5. 2024).

Provoz ordinace

Objednání

Online portál

Preferujeme objednání k vyšetření pomocí on line kalendáře dle druhu návštěvy. K očkování se nerezervujte přímo na konkrétní termín, zadejte jen dotaz na lékaře nebo sestru. Také prevence u starší populace objednáváme po domluvě pro delší trvání vyšetření.

E-mail a telefon

Pokud se Vám nedaří registrovat přes registrační formulář, můžete nám napsat na email .Telefon slouží pro seniory a akutní stavy.

Od 3.1.2021 natrvalo k vyšetření jen předem objednaní.Požadavky na administrativu emailem, on line portálem, výjim.telefonicky.

 

V ordinačních hodinách se přednostně věnujeme pacientům, které právě ošetřujeme. Z tohoto důvodu budeme v době našeho plného vytížení přijímat telef. hovory  zcela výjimečně. Do budoucna zvažuji i záznamník s tímto sdělením.

Pro objednání do ordinace nebo žádost o recept či výpis z dokumentace použijte, prosím přednostně ONLINE PORTAL, EMAIL. K zaslání informace k probíhající léčbě příp.konzultaci a předoperačnímu vyšetření  vyplníte v ONLINE PORTALU příslušný formulář  můžete zaslat přílohu -soubor pdf typu nebo obrázek– zkopíruje se přímo do Vaší dokumentace. K dispozici i žádanka na PCR test.

Jen akutní stavy vedoucí ke zhoršení kvality života/ bolest na hrudi, vysoké horečky, dušnost, náhlá bolest hlavy/vyšetřujeme kdykoliv v ordinační době, ostatní akutní stavy neobjednané  ošetřujeme  v čase ambulantní péče denně mimo středu mezi 11-12 hodinou, středu mezi 15-16 hodinou , pořadí pak  určuje lékař.

Urgentní stavy  jako porucha mluvení, pokleslý koutek, nehybnost končetin, klidová dušnost a  bolesti na hrudi volají urychleně 155.  Nechodí do ordinace.

Objednaní i akutní  klienti s příznaky nachlazení i positivní  COVID19 klienti vždy vcházejí  k ošetření dveřmi vpravo  vedle čekárny do určené místnosti na PCR testy .Zvoní, čekají na chodbě v FFP2 respirátoru ! Nevstupují do čekárny !

Žádosti o Výpis ze zdravotní dokumentace pro potřeby závodního lékaře při přijetí do zaměstnání nebo v jeho průběhu vyhotovíme na podkladě žádosti a dle platného ceníku. Faktura může být zaslána elektronicky. Zákonná lhůta je 10dní a začíná běžet den po dni, kdy jsme od Vás prokazatelně obdrželi ŽÁDOST, nejlépe cestou aplikace on line portál, email, zcela výjimečně telefonicky nebo osobně.

Vyzvednutí výpisu je buď OSOBNÍ nebo ELEKTRONICKÉ cestou ověřeného účtu v aplikaci SMX.net.

UPOZORŇUJI, že ze zákonných důvodů nelze ve VÝPISU z Vaší zdravotní dokumentace uvádět nepravdy ani nic zamlčovat. Prosím, abyste to po mě nežádali, nemohu Vám vyhovět.

U předoperačního vyšetření je nutné naplánovat jak odběry krve, tak kompletní vyšetření s vyhodnocením výsledků a kapacita naší ordinace mi nedovoluje tento náročný a zodpovědný výkon provádět bez potřebného časového prostoru. Objednejte se k nám včas (minimálně 14 dní předem) a využijte možnosti online portálu a vzkazovník s možností nahrání zpráv od specialistů do Vaší dokumentace. Info viz výše

 

Priorita v čekárně, pravidla ordinace

Objednaný termín vyšetření přes online portál, emailem, telefonicky  event. osobně znamená, od kdy začínáte čekat.

V objednaný  den máte zajištěno ošetření ,konzultaci lékařem. Objednáváme po 15 minutách.  Pacienty třídíme dle druhu návštěvy, stavu. Omluva z termínu k vyšetření  je možná minimálně 24 hodin  emailem, on line portálem, telefonicky  event. osobně. V případě překážky na naší straně budete neprodleně informováni o změně nebo zrušení termínu.

Každý, kdo vstupuje do prostor ordinace včetně čekárny, je POVINNEN mít NASAZEN RESPIRÁTOR nejméně TYPU FFP2 přes nos a ústa pokud tak stanoví mimořadná opatření MZ ČR. Aktuálně bylo nařízení  zrušeno 5.5.2022.

Minimalizujeme  případný kontakt s COVID 19 nakaženými ošetřením  nachlazených klientů  ve zvláštní  vyšetřovací místnosti s možností odběru AG tetsu/ PCR testu a v OOP lékaře . Info viz výše.

Každý, kdo komunikuje s personálem ordinace, je povinen dodržovat zásady slušného chování. V opačném případě jsme oprávněni odmítnout Vám poskytovat zdravotní služby a ukončit péči o Vás pro porušování vnitřního řádu ordinace. Tato skutečnost je zakotvena v  § 41 odstavce 1 písmena b) zákona o zdravotních službách, kdy je každý povinen řídit se vnitřním řádem zdravotnického zařízení.

Pravidelné kontroly u lékaře, vystavování PN

         Dispenzární kontrola  lékařem/ hypertonik, diabetik/  nutná min 2-4x/rok. Určuje lékař a dáno doporučenými                       postupy i zdravotním stavem klienta. Informace o preventivních prohlídkách co 2 roky naleznete na stránkách

          https://www.vzp.cz/pojistenci/prevence/preventivni-prohlidky

  Od 1. 1. 2020 platí novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou neschopenku.

   Tento zákon zároveň stanoví povinnosti a oprávnění lékařů v souvislosti s vystavováním a vedením dočasné pracovní
neschopnosti a ukládá sankce za jejich porušení.)

  • Povinnost vystavit neschopenku má ten lékař, který svým vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pacienta neumožňuje vykonávat jeho práci.
  • Toto platí pro lékaře všech odborností (ambulantní specialista, lékař v nemocnici atd., výjimkou je lékařská pohotovostní služba a záchranná služba).
  • Povinen vést pracovní neschopnost má ten lékař, který pacienta pro dané onemocnění léčí, určuje termíny kontrol atd. (ošetřující lékař).
  • Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost v případě, kdy není pro dané onemocnění ošetřujícím lékařem. Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost mimo svou odbornost.
  • Pokud jste byli posláni do naší ordinace jiným lékařem, který Vás pro dané onemocnění léčí, pouze kvůli vystavení neschopenky, nemůžeme Vám vyhovět.
  • Nežádejte po nás, abychom porušovali zákon a riskovali sankce.
  • Lékař, který Vás k nám posílá, nesplnil svou zákonnou povinnost. V rozporu se zákonem Vás nutí zcela zbytečně ztrácet čas cestou a čekáním v naší ordinaci.

Výše uvedené vyplývá z platného zákona č. 187/2006 Sb., a bylo opakovaně potvrzeno stanovisky Ministerstva zdravotnictví, České správy sociálního zabezpečení, České lékařské komory a Sdružení praktických lékařů ČR

 

Přihlášení v čekárně

V ordinaci čekárenský systém Vítejte .

Po příchodu do čekárny se zaevidujete pomocí kartičky ZP a zvolíte druh návštěvy. V klidu se usadíte. Personál o Vás ví a vyzve Vás ke vstupu ,jakmile  se dostanete na řadu pro zvolený druh návštěvy.

GDPR

Informace o GDPR naší ordinace jsou umístěny v čekárně a u sestry. 

Informační dokument také najdete zde.

Ochrana osobních údajů při komunikaci s lékařem šifrovaně přes on line portál.

V případě telefonické komunikace můžete zvolit heslo pro komunikaci, sdělíte sestře do dokumentace. Pokud chcete komunikovat s lékařem /žádost o E -recepty, obecná sdělení/ nešifrovanou komunikací emailem, SMS brána – je dále potřeba podepsat souhlas se zprac. osobních údajů /GDPR/ v ordinaci a dát k této komunikaci souhlas.

Souhlas s výkony, přeprava pacienta na ZP

Nepožadujeme písemný souhlas se žádným prováděným výkonem v ordinaci , s výjimkou případů, které stanoví zákon např .souhlas  s odběrem krve na HIV. Pokud s nějakým výkonem nesouhlasíte,  musíte vyjádřit svůj nesouhlas ústně.

V případě potřeby  výkonu  a jeho odmítnutí sepíšeme negativní reverz.

 

Přepravu pacienta případně jeho doprovodu musí indikovat lékař dle  aktuálního stavu pacienta a řídí se pravidly ZP.

 

Přeprava pacienta

Přeprava pacienta vozidlem zdravotnické dopravní služby